Jak wygląda praca w agencji reklamowej?

Praca agencji reklamowych stanowi obecnie podstawę wprowadzenia na rynek jakiegokolwiek nowego produktu, usługi lub firmy. Dobry pomysł to nie wszystko; sprawna promocja to druga połowa drogi do sukcesu. Praca w agencji reklamowej jest wymagająca, ale także niezwykle ciekawa. O tym, jak wygląda opowiedzą specjaliści z Grupy Reklamowej Hands.

Po pierwsze, research

Aby podjąć się reklamy firmy lub konkretnego produktu, pracownik agencji reklamowej powinien zacząć pracę od bardzo dokładnego wywiadu i zebrania informacji na temat specyfiki branży klienta, jego oferty, funkcjonującego wizerunku oraz jego grupy odbiorców. Nie można podjąć się pracy bez odpowiedniej diagnozy istniejącego stanu rzeczy, potencjału produktu oraz oczekiwań klienta. Ze zdobytą wiedzą, można przejść do tworzenia strategii promocji – czy chodzi o zwiększenie sprzedaży, o umocnienie wizerunku firmy na rynku, zdobycie pozycji lidera, czy utrzymanie istniejącej? Bardzo istotne jest dopasowanie strategii reklamowej do panujących w danej branży realiów i przygotowanie odpowiedniej prognozy dla klienta; niektórzy muszą czasami zweryfikować swoje oczekiwania, inni są miło zaskoczeni, przedtem nieświadomi potencjału swoich usług. Dla chętnych – o tym, jak trafić do marketingu internetowego, można przeczytać tutaj.

Po drugie, kreatywność

Osoby podejmujące pracę w branży reklamowej wyróżniają się przede wszystkim wysoką kreatywnością. Praca w agencji wymaga stałego pogłębiania swojej wiedzy w wielu różnych tematach i branżach. Specjalista od reklamy, oprócz własnej, fachowej wiedzy musi dokształcić się w temacie każdej branży, którą przyjdzie mu promować. Musi wiedzieć do jakiego odbiorcy się zwraca i w jaki sposób należy to robić. Taki rodzaj pracy jest wymagający, bo zmusza do nieustannego kreowania nowych treści i przekazów. Jednocześnie, jest to praca o małej powtarzalności wykonywanych działań, zatem bardzo ciekawa. Nie pozwala pracownikowi wpaść w rutynę, wykonywać czynności mechanicznie, ani bezrefleksyjnie. Żeby stać się dobrym marketingowcem, trzeba lubić taki tryb pracy – na wysokich obrotach, ze sporą dawką dowolności w tworzonych treściach. Agencja reklamowa to ciekawe środowisko pracy, pełne artystów, wymiany myśli i nowych doznań – każdego dnia można się zetknąć z zupełnie nową branżą i nadać jej nowy wymiar poprzez sprawną kampanię.

Po trzecie, entuzjazm

W pracy, której ogromną część stanowi kreowanie i tworzenie, nie da się wytrwać bez entuzjazmu. Są rodzaje i miejsca pracy, w których osobiste odczucia wobec wykonywanego zawodu nie mają aż takiego znaczenia – praktycznie większość zawodów nie ma z tym problemów. Niemniej, zawody związane z pracą artystyczną, twórczą, kreatywną wymagają więcej zaangażowania; trzeba zwyczajnie lubić proces tworzenia reklamy i strategii promocji, aby sprawnie posługiwać się odpowiednimi narzędziami marketingu. Trzeba próbować różnych rozwiązań, aby zdobyć doświadczenie w branży i wyrobić swój własny styl pracy. Jak widać, bez pozytywnego nastawienia i entuzjazmu wobec takiej specyfiki branży, sprawna praca w reklamie nie jest możliwa.