Recent Searches

Wyświetla najczęstsze frazy wyszukiwania na naszej stronie, w zależności od potrzeby możemy zebrane dane wyświetlić w dowolnym sidebarze poprzez dostępny widget lub innym dowolnym miejscu poprzez shortcodes.

Ponadto:

  • zapisywane są tylko frazy powyżej 2 znaków
  • możemy ustalić ile fraz ma być wyświetlanych
  • zapisywane są tylko frazy, które zwróciły jakieś wyniki
  • w razie potrzeby możemy usunąć wybrane frazy z wyświetlania od frontu – dla użytkownika o randze administrator przy każdej frazie wyświetlany jest przycisk usunięcia

Strona wtyczki https://wordpress.org/plugins/recent-searches/