Przenoszenie WordPressa na nowy hosting

Podczas prowadzenia strony internetowej może pojawić się potrzeba w zmianie dostawcy usług hostingowych i przeniesienia strony www na nowy hosting. Dla osób, które już mają doświadczenia w administracji WordPress CMS, podana sytuacja nie stanowi żadnego problemu. Ale dla początkujących, przenoszenie strony internetowej na hosting może jednak stanowić niektóre kłopoty.

Niestety w WordPress CMS, nie ma wbudowanych funkcji dla migracji strony www na nowy hosting. Rozwiązać ten problem można na dwa sposoby: ręcznie i za pomocą wtyczek.

Wielu projektantów stron internetowych ręcznie przenoszą wszystkie niezbędne pliki oraz bazy danych na nowy serwer i nie korzystają z dodatkowych programów. Inni ich koledzy używają gotowych rozwiązań, które ułatwiają proces migracji stron www. Dlatego w podanym artykule opisane są dwa sposoby przeniesienia strony www na nowy hosting – ręczny i alternatywny – za pomocą odpowiednich wtyczek. A wybór najlepszego rozwiązania pozostaje wam.

Przeniesienie strony www na nowy serwer (ręcznie)

Najbardziej prostym jest scenariusz przemieszenia strony www na nowy serwer bez zmiany nazwy domeny. W takim przypadku należy skopiować bazę danych, a następnie przenieść wszystkie pliki za pomocą menedżera plików lub FTP. Ręcznie przeniesienie strony internetowej na nowy hosting składa się z następnych kroków:
Eksport bazy danych
Aby pobrać bazę danych należy zalogować się w cPanel hostingu i przejść w serwisu PhpMyAdmin, gdzie należy wybrać sekcje Export. W odpowiednim oknie (rys. 1) należy wybrać potrzebne ustawienia (można zostawić standardowe) i kliknąć przycisk Wykonaj. Wtedy pojawi się komunikat o pobraniu bazy danych, dzięki któremu należy zapisać plik z bazą na komputer.

Rysunek 1. Eksport bazy danych strony internetowej.
Rysunek 1. Eksport bazy danych strony internetowej.

Import bazy danych
Aby zaimportować wcześniej pobraną bazę danych na nowy serwer hostingu, należy wykonać proste operacje.
Przede wszystkim trzeba wejść do cPanel nowego hostingu i utworzyć nową bazę danych, używając konfiguratora do tworzenia baz danych w MySQL. Przy tym nazwa stworzonej bazy danych, imię użytkownika i hasło powinny być takie same jak dla importowanej bazy.
Dalej należy przejść do sekcji Import, wybrać i wgrać odpowiedni plik z bazą danych na serwer (rys. 2).

Rysunek 2. Import bazy danych strony internetowej.
Rysunek 2. Import bazy danych strony internetowej.

Kiedy baza danych będzie pomyślnie zaimportowana, pojawi się odpowiedni komunikat z informacją o zakończeniu operacji. W przypadku, gdy baza danych jest poprawna, operacja powinna być zakończona sukcesem (rys. 3).

Rysunek 3. Import zakończony sukcesem.
Rysunek 3. Import zakończony sukcesem.

Przeniesienie plików za pomocą FTP
Kiedy mamy zaimportowaną bazę danych można przejść do przeniesienia pozostałych plików dotyczących strony internetowej. Istnieje wiele sposobów przesyłania plików z jednego serwera na drugi, w tym za pomocą menedżera plików, FTP, SSH, itp. W danym przypadku skorzystamy z FTP, a w roli klienta wybierzemy program FileZilla (rys. 4).

Rysunek 4. Przeniesienie plików za pomocą FileZilla.
Rysunek 4. Przeniesienie plików za pomocą FileZilla.

Najpierw należy pobrać wszystkie pliki dotyczące strony www ze starego serwera. Dlatego trzeba skonfigurować połączenie z serwerem za pomocą odpowiednich danych:
Host (Nazwa hostu)
Username (Nazwa użytkownika)
Password (Hasło)
Po tym jak dane będą dodane w odpowiednie pola należy kliknąć Quickconnect (Szybkie połączenie). Gdy podane dane są poprawne i nie ma problemów ze strony serwera, połączenie będzie zakończone sukcesem. W takim razie można przystąpić do kopiowania danych. Dlatego należy skopiować wszystkie pliki z serwera (prawe okno) na komputer (lewe okno).

Po ukończeniu kopiowania danych na komputer, można przystąpić do ich przekazania na nowy serwer. Dlatego należy podać nowe dane do ftp i podłączyć się do serwera. I w ten sam sposób przesłać wszystkie pliki, ale już z komputera (lewe okno) na serwer (prawe okno).

Konfiguracja danych identyfikacji użytkownika do bazy danych WordPress
Kiedy wszystkie pliki już przesłane na serwer, należy przystąpić do konfiguracji wp-config.php. W naszym przypadku trzeba zmienić wartości: DB_NAME, DB_USER i DB_PASSWORD (rys. 5), żeby podłączyć się do stworzonej w kroku 2 bazy danych.

Oprócz tego należy sprawdzić czy poprawnie działa plik .htaccess. Mechanizm .htaccess jest zazwyczaj domyślnie włączony, jednak administrator z jakiejś przyczyny mógł w pliku konfiguracyjnym Apache’a dodać opcję AllowOverride None, przez co plik nie działa. W takim przypadku najlepiej napisać do administracji hostingu, chociaż można aktywować tą opcję i ręcznie.

Rysunek 5. Zmiana ustawień wp-config.php.
Rysunek 5. Zmiana ustawień wp-config.php.

No i na sam koniec należy sprawdzić czy zmienione są ustawienia DNS po przeniesieniu strony www na nowy hosting. Bez tego strona internetowa nie będzie wyświetlana. A ponieważ proces aktualizacji DNS w zależności od konfiguracji serwera może potrwać do 48 godzin, najlepiej ustawić DNS przed przeniesieniem strony www. To pozwoli zaoszczędzić wasz czas.

Przeniesienie strony na nową domenę (ręcznie)

Proces przeniesienia strony www na nową domenę jest bardziej skomplikowany, niż jej przeniesienie na hosting, ponieważ w bazie danych WordPress jest zapisany adres domeny. To znaczy, że bez zmiany wszystkich wpisów dotyczących adresu domeny, strona www nie będzie działać.

Podmienić wpisy w bazie danych można na różne sposoby. Przedstawimy wam 2 optymalne warianty:
⦁ Eksportować bazę danych za pomocą phpMyAdmin (jak w kroku 1). Pobrany plik z bazą można otworzyć za pomocą edytora teksu lub edytora PHP. Każdy z nich ma funkcję „Wyszukiwanie i zastępowanie” , dzięki której obecny adres strony internetowej można zmienić na nowy.
⦁ Kiedy baza danych będzie wgrana na nowy hosting (jak w kroku 2), w phpMyAdmin w sekcji SQL należy wykonać kilka SQL zapytań:
/#zmiana linijek: Adres WordPress (URL) i adres strony www (URL)
UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'http://domain.com’,’http://newdomain.com’) WHERE option_name = 'home’ OR option_name = 'siteurl’;

/#Zmiana wszystkich starych adres stron na nowe
UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, 'http://domain.com’,’http://newdomain.com’);

/#Zmiana wszystkich adresów linków znajdujących się we wpisach
UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'http://domain.com’,’http://newdomain.com’);
Zwróćcie uwagę, że jeżeli wszystkie linki zaczynają się od www (http://www.domain.com), to w podanych powyżej zapytaniach należy podawać nazwę domeny z www. W przypadku, gdy nie znacie, jaka struktura linków jest w waszych wpisach, wykonajcie SQL zapytania z dodaniem www i usunięciem www.

Przeniesienie strony www na nowy serwer i domen za pomocą gotowych rozwiązań

Istnieje wiele różnych rozwiązań dla migracji strony www opartej o WordPress na nowy hosting z możliwą zmianą domeny. To mogą być wtyczki (na przykład, Duplicator i BackupBuddy) oraz skrypty PHP (na przykład, Database Search and Replace Script). W naszym przypadku skorzystamy z wtyczki Duplicator, która w przeciwieństwie do BackupBuddy jest darmową.

Duplicator pozwala na utworzenie paczki instalacyjnej (plik ZIP), która zawiera wszystkie pliki naszej strony (włącznie z plikami WordPressa) i specjalnego instalatora (skrypt PHP), za pomocą którego automatycznie odtworzymy cały serwis znajdujący się w paczce na drugim serwerze. Instalator ten wykonuje również wszystkie operacje niezbędne do prawidłowego działania strony w nowym miejscu, takie jak zmiana informacji o bazie danych (login, hasło i nazwa) czy zmiana domeny we wszystkich adresach URL (zarówno tych znajdujących się we wpisach, jak i przechowywanych w konfiguracji WordPressa, wtyczek i szablonu).

Dlatego, żeby skorzystać z Duplicator’a należy go zainstalować. Wtyczka jest dostępna w repozytorium WordPress, więc można przejść do sekcji Wtyczki – Dodać wtyczkę i w polu wyszukiwania podać słowo Duplicator. Dalej zainstalować i aktywować podaną wtyczkę. No i otworzyć ją (znaleźć w sekcji Wtyczki)

Po uruchomieniu wtyczki pojawi się okno (rys. 6), w którym należy nacisnąć na przycisk Create New (Stworzyć nowy) w prawym górnym rogu ekranu.

duplicator-1

Zejdziemy do okna (rys. 7) z ustawieniami dla tworzenia paczki zawierającej wszystkie pliki strony www i bazę danych oraz instalatora.

Rysunek 7. Ustawiania przed tworzeniem archiwum.
Rysunek 7. Ustawiania przed tworzeniem archiwum.

Żeby przejść dalej, należy nacisnąć Next (Dalej). W nowym oknie pojawi się informacja o spełnieniu wymagań serwerowych dla wtyczki, informacja na temat plików i bazy danych w archiwum (rys. 8). Gdy wszystko jest w porządku, można przystąpić do tworzenia paczki i instalatora. Dlatego należy kliknąć Build (Stwórz).

Rysunek 8. Informacja przed tworzeniem paczki instalacyjnej.
Rysunek 8. Informacja przed tworzeniem paczki instalacyjnej.

Po zakończeniu procesu (czas jego trwania zależy od wielkości naszej strony) pojawi się okno zawierające odnośniki do stworzonych instalatora i paczki (rys. 9).

Rysunek 9. Instalator i archiwum dla przeniesienia strony www.
Rysunek 9. Instalator i archiwum dla przeniesienia strony www.

Możemy pobrać nasze pliki, które dalej należy przenieść na docelowy serwer. Miejsce, do którego powinniśmy przesłać pliki, zależy od serwera – najczęściej będzie to katalog public_html. Przeniesiemy nasze pliki za pomocą FTP (jak w kroku 3).

Po przesłaniu plików na serwer możemy otworzyć instalator w przeglądarce. Dlatego należy wpisać adres naszej docelowej strony, dołączając do niej installer.php (plik z instalatorem), na przykład http://strona.pl/installer.php. Jeśli wszystko poszło dobrze, powinniśmy zobaczyć stronę z pierwszym krokiem instalacji (rys. 10).

Rysunek 10. Instalacja strony www na nowej domenie.
Rysunek 10. Instalacja strony www na nowej domenie.

W tym oknie należy podać dane dostępu do nowej bazy danych (gdy już ona stworzona) oraz stworzyć nową bazę wraz z użytkownikiem i hasłem. No i wreszcie można przejść do instalacji za pomocą przycisku Run Deployment (Rozpocznij wdrożenie).

Po zakończeniu instalacji paczki zostaniemy przeniesieni do kroku drugiego, który wykona zamianę starych adresów URL i ścieżek na nowe (rys. 11).

Rysunek 11. Zamiana starych adresów URL i ścieżek na nowe.
Rysunek 11. Zamiana starych adresów URL i ścieżek na nowe.

Kliknięcie przycisku Update Tables (Zaktualizować tabele) spowoduje zaktualizowanie bazy danych naszej strony internetowej i zakończenie procesu instalacji archiwum.

Ostatni krok instalacji zawiera listę kilku czynności (rys. 12), które musimy wykonać ręcznie. Przede wszystkim należy usunąć pliki instalatora i sam instalator za pomocą przycisku File Cleanup (Oczyścić pliki).

Oprócz tego należy zaktualizować ustawienia linków. Dlatego w panelu administracyjnym WordPressa trzeba przejść do sekcji Settings (Ustawienia) – Permalinks (Bezpośrednie odnośniki) i kliknąć przycisk Save Changes (Zapisz zmiany).

Rysunek 12. Informacja po zakończeniu instalacji archiwum.
Rysunek 12. Informacja po zakończeniu instalacji archiwum.

Wreszcie można sprawdzić czy nasza strona internetową działa poprawnie.

Podsumowując, należy dodać, że nie ma różnicy, jakie rozwiązanie będzie wybrane. Ważne jest aby strona www poprawnie działała na nowym miejscu. A przedstawione przykłady pomogą sprawić się z postawionym zadaniem.


Autor wpisu: Janusz Kamiński

Specjalista działu marketingu firmy TemplateMonster. W branży IT pracuje od 5 lat. Posiada doświadczenie w SEO, marketingu internetowym. Oprócz tego interesuje się projektowaniem internetowym.