Praktyki absolwenckie – czy są dobrą drabiną do przyszłej kariery?

Praktyki absolwenckie są częstą praktyką wśród osób będących świeżo po studiach. Czy rozpoczęcie drogi zawodowej od takiego stażu jest konieczne? Czy dobrze rokuje na przyszłość? Sprawdźmy.

Ambitny absolwent

Ilość studentów, szczególnie na kierunkach humanistycznych znacznie wzrosła w przeciągu ostatnich lat. W efekcie, mamy ogromną grupę wykształconych młodych ludzi i brak adekwatnych do ich kompetencji miejsc pracy. Nie mamy dostatecznie rozwiniętego modelu gospodarki, aby na kształt np. Japonii lub Singapuru móc zatrudniać jedynie wykwalifikowanych specjalistów do prac umysłowych. Przez to, wielu naszych magistrów pracuje poniżej kompetencji, sprzedając przysłowiowe frytki. Przesyt absolwentów studiów wyższych pozwala pracodawcom na praktyki, które jeszcze dziesięć lat temu nie miały miejsca. Mogą niemalże przebierać w kandydatach, nie oferując jednocześnie stabilnych warunków zatrudnienia. Czy taka sytuacja jest szarą rzeczywistością dzisiejszego rynku pracy, czy można jej uniknąć?

Staże i praktyki

Zdecydowana większość studentów odbywa już w trakcie studiów różnego rodzaju praktyki oraz staże. Zazwyczaj mają one miejsce w firmach o profilu działalności zbliżonym do kierunku studiów, aby być forma przygotowania do przyszłej pracy i kariery. Jednak, są branże, w których ilość miejsc będzie zawsze ograniczona – np. związane z filmoznawstwem, kulturoznawstwem lub bibliotekoznawstwem; są to dziedziny, które nie rozwijają się intensywnie, wypierane przez nowości techniczne i szeroko pojęty postęp. Z tego powodu, studenci podobnych kierunków powinni zainteresować się stażami, które dadzą im jakąś podstawę do ubiegania się o sensowną pracę. Rozbieżność między kierunkiem studiów a podejmowanymi pracami nikogo nie dziwi i może działać na korzyść absolwenta, o ile stanowiska stawiają go w pozytywnym świetle i świadczą o zdobyciu zawodowego doświadczenia.

Trudne początki

Większość studentów podejmuje rozmaite prace i praktyki już podczas trwania studiów. Często w znalezieniu stażu pomaga uczelnia, lecz na własną rękę, przez ogłoszenia o pracę też można takowe znaleźć. Duże platformy rekrutacyjne oraz agencje pracy mają zwykle oferty kierowane do studentów, dotyczące prac tymczasowych lub praktyk. Pierwsza praca nie jest zazwyczaj tą wymarzona, lecz daje doświadczenie, którego potrzebuje każdy z nas – chociażby w postaci wniosków, jakiego zawodu nigdy nie chcemy wykonywać.