Podgląd strony po najechaniu na link

WP Live Preview Links i mniej więcej wiadomo, gdzie dany link prowadzi, czyli niecodzienny gadżet na stronę. Po najechaniu kursorem na dany link po jego prawej lub lewej stronie wyświetli się popup (400 x 200 pikseli) z podglądem docelowego adresu (ramka iframe).

WP Live Preview Links

Taki podgląd może być aktywny zarówno dla zewnętrznych jak i wewnętrznych adresów lub ograniczony jedynie do linków z dodaną specjalną klasą (class="wp-live-preview").

Na stronie ustawień możemy określić wielkość popupa, dla jakich linków ma być aktywny (wewnętrzne adresy, zewnętrzne adresy, specjalna klasa – wszystkie trzy opcje), położenie popupa (po lewej, po prawej, tryb auto), odległość okienka od linku, wielkość strony umieszczonej w ramce (domyślnie 1000×800 pikseli) oraz skala powiększenia strony w ramce.

Strona wtyczki: http://wordpress.org/plugins/wp-live-preview-links

Demo: http://soderlind.no/wp-live-preview-links/#demo