Live Drafts – opcja szkicu dla opublikowanych wpisów lub stron

Wraz z opublikowaniem wpisu czy strony opcja zapisania jako szkic przestaje być dostępna, wtyczka Live Drafts przywraca z powrotem tą funkcjonalność dla opublikowanych wpisów i stron. Dzięki temu możemy nanieść jakieś większe zmiany w opublikowanym wpisie i zapisać te zmiany jako szkic, bo przykładowo musimy przerwać i coś teraz ważniejszego zrobić (opublikować inny wpis) lub musimy zaczekać na ocenę/opinię innego redaktora.

Live Drafts

Strona wtyczki http://wordpress.org/plugins/live-drafts/