Generator tymczasowych kont z autousuwaniem

Raz dwa możemy wygenerować tymczasowe konto z administracyjnymi uprawnieniami, które po upływie określonego przedziału czasowego zostanie automatycznie usunięte. Zamiast korzystać ze standardowego formularza tworzenia konta i wymyślać do wprowadzenia podstawowe dane nowego użytkownika (nazwa, email, hasło).

Funkcję generowania i usuwania kont oferuje wtyczka o nazwie Support Me. A proces tworzenia konta wygląda następująco.

Generujemy konto

Ustalamy przedział czasowy po którego upływie konto zostanie usunięte i klikamy przycisk utworzenia tymczasowego konta. W razie potrzeby możemy utworzyć konto bez terminu wygaśnięcia.

Generator tymczasowych kont z autousuwaniem

Przekazujemy dane logowania

Po utworzeniu konta otrzymujemy informacje do przekazania osobie dla której to konto zostało utworzone (np: support motywu). Pierwsza informacja to nazwa użytkownika. Druga informacja to jednorazowego użycia adres url, który przekierowuje na stronę resetu hasła, gdzie tymczasowy posiadacz konta definiuje swoje hasło.

Generator tymczasowych kont z autousuwaniem

Zarządzanie kontami

Wgląd w aktywne tymczasowe konta oraz jaki czas ważności mają poszczególne konta mamy wgląd na standardowej stronie zarządzania kontami w WordPress.

Generator tymczasowych kont z autousuwaniem

? Support Me