Eksport/Import rozmieszczenia widgetów wraz z ustawieniami

Widget Importer & Exporter – przydatna wtyczka o której warto wiedzieć, oferuje wyeksportowanie obecnego stanu widgetów (rozmieszczenie w sidebarach + ustawienia widgetów) do postaci pliku oraz późniejsze zaimportowanie takiego pliku. Można sobie dzięki tej wtyczce utworzyć kopię stanu widgetów zanim przejdziemy do testowania innej skórki lub dokonywania zmian w rozłożeniu widgetów, załączyć taki eksport do stworzonej skórki aby klient mógł raz dwa odtworzyć układ widgetów wraz z ustawieniami jak w demie skórki lub przykładowo ułatwić sobie odpalenie tej samej skórki na innej stronie.

Widget Importer & Exporter ie page

Przy importowaniu pliku z zapisanym stanem widgetów sprawdzane są dwie rzeczy – pierwsza to nazwy wewnętrzne sidebarów, które muszą być takie same jak podczas eksportu oraz same widgety. Ta druga funkcja sprawia, że jeżeli podczas importu w x sidebarze znajduje się importowany widget to jego import zostaje pominięty, w efekcie po zakończeniu importu nie będziemy mieć dubli.

Widget Importer & Exporter info page

Widget Importer & Exporter