Dodanie CSS/JS lub innego kodu do topu i dołu strony z poziomu okna personalizacji

Kod statystyk, dodatkowe ostylowanie do motywu czy meta tagi narzędzi dla webmasterów można dodać poprzez motyw potomny lub poprzez panel ustawień głównego motywu jeżeli taką funkcję posiada. Można też z pomocą wtyczki Live CSS JS Code Editor, która dodaje do okna personalizacji dodatkową sekcję na nasz kod. Co przydatne w zależności od dodanego kodu można jeszcze przed zapisaniem zmian sprawdzić działanie.

Po zainstalowaniu wtyczki w oknie personalizacji mamy do użytku sekcję Live Code Editor, w której znajdziemy cztery osobne formularze i opcję zmiany kolorowania składni.

Dodanie CSS/JS lub innego kodu do topu i dołu strony z poziomu okna personalizacji

Pierwszy formularz służy do dodania kodu CSS a drugi kodu JavaScript, w obu przypadkach dodany przez nas kod zostanie objęty odpowiednim tagiem i wstawiony w sekcji <head> kodu strony.

Dodanie CSS/JS lub innego kodu do topu i dołu strony z poziomu okna personalizacji

Dwa kolejne formularze służą do dodania dowolnego kodu, jeden zostanie dodany w górnej części kodu strony, a drugi w dolnej części kodu strony.

Wszystkie powyższe formularze mają opcje podglądu działania dodanego kodu bez zapisywania zmian. Formularz na kod CSS działa automatycznie, dodany przez nas kod po krótkiej chwili od zakończenia wpisywania zostaje dodany do kodu strony. Pozostałe formularze działają w trybie ręcznym, nad polem na kod mają przycisk dodania tego co wprowadziliśmy do kodu strony.

Jak wspomniałem na początku, prócz poszczególnych formularzy mamy opcję zmiany kolorowania składni. Do wyboru mamy 15 styli. Jest to w obecnej wersji jedyne co możemy zmienić, żadnych dodatkowych opcji ustawień nie udostępniono.

Dodanie CSS/JS lub innego kodu do topu i dołu strony z poziomu okna personalizacji

Live CSS JS Code Editor