Disqus Conditional Load

Z początku był to dodatek do oficjalnej wtyczki embedującej system komentarzy usługi Disqus w WordPressie, który wnosił opcje wyświetlenia Disqusa w dowolnym miejscu poprzez shortcode oraz jego ładowania na zasadzie lazy loadingu lub na żądanie. Ale od wersji 8.0 Disqus Conditional Load to samodzielna wtyczka. Jej autor dodał podpięcie Disqusa, eksport dotychczasowych komentarzy z naszej strony do Disqusa, synchronizacje komentarzy oraz pozostałe funkcje, które oferowała oficjalna wtyczka. W zasadzie patrząc na stronę ustawień to kopia lub wierna kopia oficjalnej wtyczki, tyle że rozszerzona o funkcje lazy loadingu i ładowania na żądanie, plus shortcode. Także jeżeli ktoś z Was korzystał lub obecnie korzysta z oficjalnej wtyczki do Disqusa to tutaj poczuje się jak w domu.

Jak już wspomniałem, wtyczka ta umożliwia ładowanie Disqusa na dwa sposoby:

  • przy wybraniu metody lazy loading Disqus ładuje się automatycznie ale dopiero, gdy odwiedzający przewinie na tyle stronę w dół, że sekcja komentarzy znajdzie się na widoku.
  • przy wybraniu ładowania po kliknięciu w miejscu widgetu wyświetlany jest przycisk i dopiero jego kliknięcie zainicjuje załadowanie i wyświetlenie Disqusa. Przy wybraniu tego sposobu ładowania dodatkowo mamy do dyspozycji opcję ustawienia nazwy przycisku oraz czy przycisk ma znikać po kliknięciu czy być nadal widoczny.

Ogólnie Disqus Conditional Load stanowi dobry zamiennik oficjalnej wtyczki, bo oferuje to samo i dodatkowo ładowanie Disqusa, gdy zajdzie taka potrzeba.

Disqus Conditional Load