Ciąg liter i cyfr zamiast nazw użytkowników w urlach

Ciąg liter i cyfr zamiast nazw użytkowników w urlach

Wtyczka smart User Slug Hider w stylu zainstaluj i zapomnij zaszyfruje (przy wykorzystaniu algorytmu Blowfish) nazwy użytkowników w adresach URL do stron profilowych jak i w adresach url do profilowych kanałów RSS. W miejsce nazwy użytkownika trafi 16 znakowy ciąg liter i cyfr.

Przykładowo zamiast:

http://domena.pl/author/kowalski/

Url będzie miał postać:

http://domena.pl/wp/author/a5af54fd859c8a29/

Dodatkowo dotychczasowa konstrukcja adresów zostanie wyłączona z użytku, to znaczy, że adresy url z prawdziwą nazwą użytkownika nie będą działać, będą zwracać kod błędu 404.

Po co to?

Nazwy użytkowników w adresach url to wewnętrzne nazwy i są to też loginy. Ktoś lub coś zasysając takie adresy ma podane na tacy loginy użytkowników, pozostaje odgadnąć hasła.

https://wordpress.org/plugins/smart-user-slug-hider