Bardzo fajny poziomy pasek do stron wpisów

Wyświetla się tylko na stronach wybranych przez nas rodzajach wpisów (Strony są wykluczone), przyklejony jest do dolnej krawędzi okna przeglądarki, a zawiera informacje odnośnie obecnie wyświetlonego wpisu…

 • podlinkowaną nazwę kategorii
 • tytuł
 • autora
 • liczbę komentarzy w formie linku z kotwicą do sekcji komentarzy
 • czas potrzebny na przeczytanie
 • pasek postępu

… oraz …

 • przyciski udostępnienia
 • odsyłacze do poprzedniego i następnego wpisu, w zależności od ustawień, z tej samej kategorii lub dowolnej

Swifty Bar - przykład działania

Od strony konfiguracyjnej mamy możliwość:

 • globalnego wyłączenia paska
 • wybrania rodzajów wpisów, na stronach których ma się wyświetlać
 • zmiany tekstu poprzedzającego czas potrzebny do przeczytania wpisu
 • zmiany tekstu poprzedzającego nawę autora wpisu
 • modyfikacji parametru – ilość słów na minutę – używanego do określenia całkowitego czasu potrzebnego do przeczytania wpisu
 • zmiany ID kontenera z komentarzami jeżeli jest inny niż domyślny
 • ustawienia czy odsyłacze następny/poprzedni wpis mają odsyłać do wpisów z tej samej kategorii co obecnie wyświetlony wpis czy dowolnej innej
 • wyłączenia wyświetlania autora wpisu, czasu potrzebnego na przeczytanie, liczby komentarzy i przycisków udostępnienia

Swifty Bar

Pasek jest responsywny ale nie w pełni, potrzebna jest jeszcze porcja szlifów. Element z tytułem wpisu nie ma określonej maksymalnej szerokości, co powoduje, że dłuższe tytuły rozwalają cały pasek.

W planach autora jest dodanie liczby udostępnień per przycisk, dodanie możliwości zamieszczenia reklamy, opcji przypięcia paska do górnej krawędzi ekranu czy możliwość upodobnienia kolorystycznego paska do wyglądu strony.

Swifty Bar