Autoptimize – kompresja kodu HTML i scalanie plików CSS/JS

Jedna z ciekawszych wtyczek do kompresji kodu HTML, scalania plików CSS i scalania plików JavaScript. Wszystkie trzy funkcje działają niezależnie, aktywujemy to co potrzebujemy a dostępne opcje ustawień pozwolą dostosować działanie, pomijając kompresję HTML, przy której za dużo do ustawienia nie mamy.

Kompresja kodu HTML

Autoptimize - kompresja kodu HTML i scalanie plików CSS/JS

Jedyna dostępna tu opcja to wyłączenie usuwania komentarzy opisujących dodane fragmenty kodu czy będące ukrytą informacją reklamową. Są też informacje bardziej potrzebne jak przykładowo te dodawane przez wtyczki do cacheowania. Jeżeli chcemy zachować komentarze, mamy taką możliwość, w przeciwnym razie w domyślnym działaniu wszystkie zostaną wycięte.

Scalanie plików CSS

Autoptimize - kompresja kodu HTML i scalanie plików CSS/JS

W przypadku scalania CSS mamy więcej opcji ustawień, możliwość wykluczenia wybranych plików CSS, przerzucenie kodu CSS dodanego bezpośrednio w kodzie strony do plików CSS i scalenia z pozostałymi oraz wklejenie całego CSS w kodzie strony. Ponadto usunięcie wywołać do Google Fonts oraz embedowanie w CSS obrazków dla własności background-image (tylko tych, które nie przekraczają wagi 4KB).

Scalanie plików JavaScript

Autoptimize - kompresja kodu HTML i scalanie plików CSS/JS

W przypadku plików JavaScript mamy do użytku podobne funkcje – wykluczenie wybranych plików JavaScript oraz przerzucenie dodanego bezpośrednio kodu JavaScript do plików JavaScript i scalenie z pozostałymi. Plus funkcje dedykowane jak wymuszenie wywołania JavaScript w sekcji <head> strony oraz opcja poprawy działania jeżeli, któreś skrypty przestaną działać po aktywowaniu scalania.

Info menu

Autoptimize - kompresja kodu HTML i scalanie plików CSS/JS

Z poziomu górnego paska narzędzi WordPressa mamy opcję usunięcia scalonych plików i wygenerowania na nowo oraz wgląd w informację o ilości wygenerowanych plików i ich łącznej wadze.

CDN, statyczne pliki i optymalizacja dla zalogowanych

Wtyczka ma wsparcie dla CDN, scalony kod jest zapisywany jako statyczne pliki CSS/JS ale może też być zapisywany w formie plików PHP jeżeli domyślne działanie nie działa na naszym serwerze. Jest też opcja wyłączenia scalania plików CSS/JS i kompresji kodu HTML dla zalogowanych użytkowników.

Autoptimize