Automatyczne usuwanie rewizji po x dniach

Remove Old Revisions automatycznie pousuwa z bazy wszystkie utworzone rewizje (kopie wpisów sprzed edycji), które są starsze niż x dni. Domyślnie rewizje są usuwane po 2 dniach ale jeżeli chcemy dłużej trzymać rewizje wpisów to można to zmienić na stronie ustawień tej wtyczki. Możemy też w razie potrzeby wpisać 0 aby wyłączyć usuwanie rewizji.

Strona wtyczki http://wordpress.org/plugins/remove-old-revisions/